Ansatte

Askim Legesenter er et legefellesskap med 4 leger  med tilsammen ca 5000 listepasienter.

Foruten legene består staben vår av 5 dyktige legesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også turnuskandidater på legekontoret. Turnuskandidatene er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av en annen erfaren lege.