Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2016

Barn under 16 år er gratis .

Egenandeler:

  • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
  • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
  • Konsultasjon hos turnuslege 152 kr
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54 kr
  • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54 kr
  • Taking og undersøkelse av hemoglobin, senking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 108 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

  • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 60 kr
  • Spirometri, EKG, m.m 90 kr