Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling.  Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.