Nyheter

Dr. Jens Giltvedt har vikar fra 12. juni til 6.august 2017

Vikar i sommer er Eirik Nordengen.

Ferieavvikling sommeren 2017:

Dr. Halvor Giltvedt ferie uke 27,28 og 29

Dr. Per Kristian Skulberg ferie uke 27, 32 og 33

Dr. Bjørn Øvregard ferie uke 31,32,33 og 34